O nama 2019-02-21T13:30:42+00:00

O nama

Istorijat

Agroomega d.o.o. je porodična fima sa sedištem u Žablju osnovana 16.08. 2007 godine. Preduzeće je u privatnoj svojini, registrovano kao društvo sa ograničenom odgovornošću.

Od početku se bavimo proizvodnjom i skladištenjem ratarskih kultura, organizacijom, otkupom i finansiranjem poljoprivrednih gazdinstava koji posluju u našem sistemu, ovlašćeni smo skladištar robnih rezervi Republike Srbije.

Kroz naše desetogodišnje delovanje, od male porodične firme, koja se bavila proizvodnjom i skladištenjem žitarica, prerastamo u preduzeće koje čini okosnicu Žabaljske privrede.

Od osnivanja pa do danas, politika preduzeća je usmerena na ulaganja u kvalitet, kao i u proširenje proizvodnih i skladišnih kapaciteta preduzeća uz konstantno osposobljavanje zaposlenih.

Rezultat tih nastojanja su moderna fabrika za izradu hladno ceđenog  ulja i od nedavno najsavremeniji pogon za rafinaciju ulja kojim zaokružujemo proizvodnju i pravimo veliki iskorak ka osvajanju tržišta za ljudsku ishranu.

Misija

Misija firme Agroomega doo Žabalj je da proizvodi i na tržište plasira kvalitetne i bezbedne proizvode za svoje korisnike i na taj način ostvari zadovoljstvo i korist kupaca i korisnika naših prozvoda.

Vizija

Vizija firme Agroomega doo Žabalj je da svojim angažovanjem na polju proizvodnje hrane, konstantnim proširenjem proizvodnih kapaciteta, stručnim usavršavanjem zaposlenih u skladu sa zahtevima tržiša, postane lider u regionu.

Proizvodni asortiman

Proizvodnja sojinih pogača

Proizvodnja sirovog sojinog ulja

Proizvodnja suncokretovih pogača

Proizvodnja sirovog suncokretovog ulja

Kontrola kvaliteta

Sirovine i gotovi proizvodi se skladište i čuvaju u skladu sa važećim pravilnicima i standardima, tako da su bezbedni za upotrebu u proizvodnji. U laboratoriji opremljenoj po najvišim standardima vršimo analize sirovina i proveravamo njihov kvalitet pre nego ih uključimo u proizvodnju.
Kvalitetne sirovine kontrolisanog porekla, automatizovani proces proizvodnje, obučenost zaposlenih, usmerenost na kvalitet kroz kontinuirani interni proces analize robe i potvrdu od strane naših eksternih saradnika(laboratorija), rezultiraju kvalitetom i bezbednošću gotovih proizvoda.

Standard ISO 9001

Proces Proizvodnje

Naši kupci

Sistem menadžmenta kvalitetom u skladu je sa zahtevima međunarodnih standarda ISO 9001 i ISO 22000.
Proizvodi Agroomega doo distribuiraju se preko sopstvenih maloprodajnih objekata, u veleprodaji i direktnom saradnjom sa mešaonama stočne hrane, farmama živine, svinja i goveda u zemlji i inostranstvu.

POLITIKA KVALITETA I BEZBEDNOSTI HRANE I HRANE ZA ŽIVOTINJE

AGROOMEGA d.o.o. gradi svoj poslovne uspehe,stalnim razvojm i tehnološkim napredovanjem, motivacijom korisnika i svih zaposlenih ,tako ispunjava svoje strateške ciljeva. Svi proizvodi kao i sirovine kontrolišu se u vlastitoj laboratoriji, a kontrolu same laboratorije i proizvoda vrše akreditovane laboratorije. Delujući kao jedna kompleksna i zaokružena celina, od ulaza sirovina do krajnje proizvodnje, kvalitet proizvoda pratimo po najvišim standardima ISO 9001 i ISO 22000 kao  I Halal standardom

AGROOMEGA d.o.o. nastoji da sprovodi i unapređuje sistem menadžmenta bezbednosti hrane i sistem menadžmenta kvalitetom, kao i prema HACCP principima.

Naši proizvodi na tržištu su prepoznatljivi po kvalitetu, jer AGROOMEGA d.o.o. posluje poštovajući sledeća načela:

  • Kvalitet naših proizvoda postižemo obezbeđenjem potrebnih resursa, fleksibilnim upravljanjem, potrebama naših potrošača, kontrolom procesa rada od strane rukovodstva, poslovanjem u skladu sa propisima i normativima nadležnih institucija i pridržavanjem propisa standarda sistema menadžmenta kvalitetom i sistema menadžmenta bezbednosti hrane kao i čuvanje i skladištenje žitarica.
  • Naši zaposleni obavljaju svoj posao ispravno kako bi svi naši kupci i kooperanti bili zadovoljni našim uslugama i isporučenim kvalitetnim i zdrastveno bezbedanim proizvodima.
  • Smatramo da je tokom našeg poslovanja izuzetno važno da  kvalitet naših proizvoda bude u skladu sa pravilnicima i zakonima u vezi bezbednosti hrane i hrane za životinje, i zahtevima prihvaćenim od strane kupaca ,i iz tog razloga vršimo stalnu kontrolu u našoj visoko opremljenoj modernoj  laboratoriji.
  • Smatramo da je izuzetno važna korektna saradnja i komunikacija kako sa zaposlenima tako i sa poslovnim partnerima.

Rukovodstvo AGROOMEGA d.o.o. se obavezuje i prihvata aktivno učešće u razvijanju i ostvarivanju gore navedenih principa u cilju obezbeđenja uspešnosti i konkurentnosti uz zadovoljstvo korisnika. Želimo izgraditi dugoročne veze sa našim izabranim dobavljačima koji ispunjavaju naše ciljeve kvaliteta i bezbednosti hrane.

Očekujemo od svih zaposlenih da svojim znanjem i odgovornošću doprinesu neprekidnom razvoju našeg sistema menadžmenta kvalitetom i sistema menadžmenta bezbednosti hrane i uspešnosti našeg preduzeća  AGROOMEGA d.o.o.

Misija firme AGROOMEGA d.o.o.Žabalj je da proizvodi i na tržište plasira kvalitetne i bezbedne proizvode za svoje korisnike i na taj način ostvari zadovoljstvo i korist kupaca i korisnika naših prozvoda.

Vizija firme AGROOMEGA d.o.o.Žabalj je da svojim angažovanjem na polju proizvodnje hrane, konstantnim proširenjem proizvodnih kapaciteta, stručnim usavršavanjem zaposlenih u skladu sa zahtevima tržiša, postane lider u regionu.

Naš glavni cilj je da prodajom proizvoda ostvarimo uspeh i zadovoljstvo korisnika, da ojačamo našu poziciju na tržištu sa našim kvalitetnim prooizvodima, gde se pridržavamo i svih zakonskih odredbi.

Oblast poslovanja

Skladištenje i trgovina uljaricama i žitaricama

Prerada uljarica

Proizvodnja sirovih ulja (Sojino i Suncokretovo)
Proizvodnja Komponenata stočne hrane (Sojina pogača i Suncokretova pogača)
Kontrola ulazne sirovine i izlaznog proizvoda

Rafinacija ulja za ljudsku upotrebu

Proizvodnja i prerada

Agroomega poseduje svoje zemljište i ima kontrolisani uzgoj uljarica i žitarica,gde u sopstvenom pogonu vrši njihovu prerad.